Transitievergoeding Stap 1/5

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt. Recht op een transitievergoeding bestaat als de werknemer wordt ontslagen of als het tijdelijke contract niet wordt verlengd, op initiatief van de werkgever. Dit recht bestaat ook als de werknemer zelf ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Uitzonderingen op transitievergoeding


Als u de tool hebt doorlopen, ontvangt u een conclusie waarin is aangegeven of er recht bestaat op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is. Dit is gebaseerd op de door u ingevulde gegevens.